تبلیغات
gallery - نه به جنیفرلوپز
آنقدر شکست می‌خورم تا راه شکست دادن را بیاموزم!!

نه به جنیفرلوپز

جمعه 2 اردیبهشت 1390 03:55 ب.ظ

نویسنده : reza r

هیزم شکنی مشغول قطع کردن یه شاخه درخت بالای رودخونه بود تبرش افتاد تو رودخونه.

وقتی در حال گریه کردن بود.یه فرشته آمد وازش پرسید"چراگریه میکنی؟هیزم شکن گفت تبرم توی رودخونه افتاده.

فرشته رفت و با یه تبر طلایی برگشت وازهیزم شکن پرسید:آیا این تبر توست؟

هیزم شکن جواب داد:نه

فرشته دوباره ...

به زیر آب رفت واین بار با یه تبر نقره ای برگشت وپرسید آیا این تبر توست؟دوباره هیزم شکن جوا داد:نه

فرشته بازهم زیر آب رفت واین بار با یه تبر آهنی برگشت وپرسید:آیااین تبر توست؟

جواب داد:آره

فرشته از صداقت مرد خوشحال شد وهر سه تبر را به اوداد وهیزم شکن خوشحال روانه خونه شد.

روز دیگر وقتی داشت با زنش کناره رودخونه راه می رفت زنش افتاد توی همون رودخانه.هیزم شکن داشت گریه میکرد فرشته باز هم اومد وپرسید که چرا گریه می کنی؟اوه فرشته زنم افتاده توی آب.(بهتر بخت سیاهش سفید شده)

فرشته رفت زیر آب وبا جنیفرلوپز برگشت وپرسید:زنت اینه؟هیزم شکن فریاد زدآره.

فرشته عصبانی شد:تو تقلب کردی این نامردیه

هیزم شکن جواب داد:اوه فرشته منو ببخش.سوءتفاهم شده.میدونی اگه به جنیفر لوپز نه میگفتم تو می رفتی وبا کاترین زتاجونز می اومدی و بازهم میگفتم نه.تو هم می رفتی بازن خودم برمی گشتی و من هم می گفتم آره اونوقت هر سه تا را به من می دادی اما فرشته من یه آدم فقیرم(غلط کرد تبر طلایی را میفروخت)وتوانایی نگهداری سه تا زن رو ندارم وبه همین دلیل بود که اینبار گفتم آره.(قابل توجه دخترا حالا هی بگین پسرا نامردن حتما بی دلیل یه کاری را نمیکنن.)
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -